Sanem Tufan

Heykel
Brief info

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünden mezun oldu. Eskişehir- Tepebaşı Belediyesi sanat atölyelerinde çalıştı. Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası sergi ve sempozyumlara katıldı. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Ana Sanat Dalı, sanatta yeterlik programında akademik çalışmalarına ve kendi atölyesinde üretimine devam etmektedir.

Open chat