Görsel sanatlar eğitimi, bireyin yaratıcılık ve yeteneklerini belli bir seviyeye ulaştırmak, duygu, düşünce ve gözlemlerini anlatabilmek amacıyla yapılan bir eğitimdir. Bu eğitimi alan bireyler, sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler. Özgün düşünme, üretme ve estetik duygularının gelişmesiyle, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik yargılar üretebilirler. Görsel sanatlar, geniş bir tabana yayılan ve pek çok disiplini bünyesinde toplayan kapsamlı bir sanat alanıdır. Resim, heykel, seramik, baskı, tasarım, el sanatları, fotoğraf, video, film yapımı ve mimari gibi doğada görsel olan eserler yaratan sanat formlarıdır.  Görsel sanatlar arasında endüstriyel tasarı, grafik tasarım, moda tasarımı, iç tasarım ve dekoratif sanat gibi uygulamalı sanatlarda yer almaktadır.

Günümüz güzel sanatlar eğitiminde hedef, insanın algısal yeteneğini geliştirmek, düşüncelerini görsel biçimlere dönüşmelerine yardım etmek ve sanat dilini öğreterek kültürler ve sanat eserleri arasındaki ilişkileri değerlendirmektir. Bu eğitimle sadece sanat yapan uygulayıcılar değil, sanattan zevk alan, sanatı çözümleyebilen bireyleri de yetiştirmek amaçlanır.  Sanat eğitmenleri sanatın uygulama çalışmalarının yanı sıra tarihsel, estetiksel, eleştirel ve görsel alanlarını birleştirmek durumundalardır.

Sanat tarihi, en yalın haliyle görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı, bir sanat ya da sanatlar arasındaki ilişkileri tarihsel boyutta kurma amacıyla hareket eder; sanatı oluşturan öğelerin tarih içindeki ağırlığını ve dağılım düzenini saptarken, sayısız ve karmaşık sanat olgularının hiyerarşisini arar.  Sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik gibi disiplinler arası sanatı daha etkili ve iyi öğretmek için başvurulması zorunlu önemli bir alandır. Bu bağlamda Venus Art Academy Görsel Sanatlar bölümünde çocuk, yetişkin ve gençlere yönelik eğitimler verilmektedir.

Resim Bölümü Eğitimi

  • Karakalem, Desen, Yağlı Boya, Karikatür

Heykel Bölümü Eğitimi

  • Modelaj, Portre Yapımı, Modelleme

Grafik Bölümü Eğitimi

–       İllüstrasyon (Bir Karakter Nasıl Çizilir?)

–      Temel  Photoshop Eğitimi

Seramik Bölümü Eğitimi

  • Çak Bir Beşlik atölyesi (Çocuk)

Özgün Baskı

  • Linolyum Baskı

Video, Film Yapımı

Mandala Eğitimi

Sanat Felsefesi ve Estetik

Modern Sanat Tarihi

Çağdaş Sanat Tarihi

Leave a comment

Open chat